Her kan du enkelt melde deg inn i Haug Bygdelag.
Kontingent kan gjøres opp med Vipps eller kortbetaling.


Din støtte i form av medlemskap betyr mye!
Som støttemedlem i Haug Bygdelag har du en liten andel i bygdas grendehus.
Om du ikke benytter huset så aktivt selv, så kan det hende du har familie, venner eller en god nabo som trenger selskapslokale, eller deltar i noen av aktivitetene på huset. Haugvang drives av frivilligheten - for fellesskapet i bygda.

Medlemstype Pris
Enkeltmedlemskap 150,00 Til Innmelding
Familiemedlemskap 300,00 Til Innmelding